Graduates of Nritta School of Dance                  

First Name Last Name Year

Khiloni

Parmar

2005
Megha Bhatt 2006
Prashna Reddy 2010
Anjali Patel 2011
Radhika Patel 2011
Preethi Raju 2011
Shivani Parikh 2012
Meera Solanki 2012
Sravani Sagireddy 2012
Akshara Bangalore 2013
Shaila Emani 2013
Maria John 2013
Avani Kelekar 2013
Nidhi Reddy 2014
Shayana Venukanthan 2015
Nayana Venukanthan 2015
Chathuri Gunasekara 2015
Manulya Gunasekara 2015
Prathiba Kattiresetty 2016